Pokračujeme naďalej v režime online

Zostávame v režime online

Aktualizované: Aj napriek tomu, že ZŠ Tupolevova od 15.2.2021 prechádza na 1. stupni na prezenčné vyučovanie, na  SZUŠ ART PEGAS aj naďalej pretvrváva dištančná forma vzdelávania (online).

Naša SZUŠ ART PEGAS od 15.2.2021 aj naďalej pokračuje v dištančnej forme online vzdelávania.

Domáca atmosféra, priateľský a zároveň profesionálny prístup.
Mirka Stupkova, bývala študentka
Folklórny súbor Kolovrat je úžasné teleso kde som našla príležitosť sebarealizácie vo vyššom veku.
Soňa Petrášová, členka FS Kolovrat
...odporúčam navštevovať Artpegas nielen kvôli kvalitným hodinám, ktoré mi vždy veľa dajú, ale aj zážitkom, super akciám...
Benjamín Kuruc, študent