Tlačivo o bezinfekčnosti

Tlačivo o bezinfekčnosti

Tlačivo o bezinfekčnosti

Prosíme rodičov, aby brali na vedomie, že ak je žiak na vyučovaní po dlhšej dobe ako 3 dni, je povinný priniesť od zákonného zástupcu potvrdenie o tom, že je žiak zdravý.

Z uvedeného vyplýva, že žiak je povinný priniesť takéto tlačivo na každú hodinu, nakoľko vyučovanie našich odborov prebieha raz do týždňa.

 Ďakujeme za pochopenie

Aktuálne tlačivo o bezinfekčnosti platné od 9.11.2020 stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz -> Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Domáca atmosféra, priateľský a zároveň profesionálny prístup.
Mirka Stupkova, bývala študentka
Folklórny súbor Kolovrat je úžasné teleso kde som našla príležitosť sebarealizácie vo vyššom veku.
Soňa Petrášová, členka FS Kolovrat
...odporúčam navštevovať Artpegas nielen kvôli kvalitným hodinám, ktoré mi vždy veľa dajú, ale aj zážitkom, super akciám...
Benjamín Kuruc, študent