Dôležitý oznam

DÔLEŽITÝ OZNAM!!!

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v

   a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
   b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,
   c) stredných školách,
   d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
   e) jazykových školách,
   f) základných umeleckých školách, riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.


Prosíme o bližšie informovanie sa kliknutím na Rozhodnutie ministra 23.10.2020