Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny

V súlade s rozhodnutím ministra číslo 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa jesenné
prázdniny uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.