Pokračujeme naďalej v režime online

Zostávame v online režime

V zmysle uznesenia č.62 k 6.2.2021 k stanovisku RÚVZ v Nitre k otváraniu škôl v okrese Nitra v súvislosti so spustením COVID AUTOMATU sa neodporúča obnoviť prevádzku škôl.

Z tohto dôvodu naša SZUŠ ART PEGAS aj naďalej pokračuje v dištančnej forme online vzdelávania.