Robi

Robi

Robi

 

Pedagóg


Som rada, že môžem byť súčasťou umeleckého tímu SZUŠ ART PEGAS. Mám viacročnú prax v oblasti tanečnej choreografie. Verím, že moje skúsenosti z tanečnej prípravy detí aj dospelých budú prínosom a spolu vytvoríme veľmi kvalitný tanečný odbor. 

Vo svojej práci využívam inovatívne metodické postupy. Netradičnou formou spájam technickú a umeleckú časť tanečnej zložky. V tanečnej príprave rešpektujem vývojové etapy detí a využívam senzitívne obdobia rozvoja ich schopností. Tým docielim kvalitu v oblasti motorického učenia, rozvoj CNS a koordinačných schopností, najmä rytmickej. Takto vytvoríme dokonalý technický základ pre ďalšie tanečné napredovanie. Tieto poznatky som získala mojou prácou a pôsobením v športe, konkrétne v krasokorčuľovaní, ako aktívna športovkyňa, no najmä trénerka a choreografka. Moja práca súvisí s tvorbou tanečnej zložky, ale aj hudobnej. Tiež pôsobím ako choreograf a producent ľadových show.

Tanec a choreografia sú neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Je to práca, ktorá ma baví a napĺňa. V takomto duchu chcem viesť aj naše hodiny tanca. Chcem, aby boli pre nás všetkých plné pozitívnych dojmov, inšpiratívne , ale aj motivačné.