Robko

Robko

Robko

 

Pedagóg


Na Súkromnej základnej umeleckej škole Art Pegas učím hru na husliach, klavíri, akordeóne, zobcovej flaute,ako aj hudobnú náuku. Okrem toho som primášom hudobnej sekcie folklórneho súboru Kolovrat. Hudbe sa venujem od detstva, o čom svedčia rôzne podujatia, na ktorých sa aktívne podieľam. Vo výučbe sa venujem klasickým aj moderným dielam, ako aj ľudovým piesňam. V rámci komornej hry majú žiaci možnosť hrať aj v kolektíve, vďaka čomu sa môžu naplno realizovať.