Tlačivo o bezinfekčnosti

Tlačivo o bezinfekčnosti

Tlačivo o bezinfekčnosti

Prosíme rodičov, aby brali na vedomie, že ak je žiak na vyučovaní po dlhšej dobe ako 3 dni, je povinný priniesť od zákonného zástupcu potvrdenie o tom, že je žiak zdravý.

Z uvedeného vyplýva, že žiak je povinný priniesť takéto tlačivo na každú hodinu, nakoľko vyučovanie našich odborov prebieha raz do týždňa.

 Ďakujeme za pochopenie

Aktuálne tlačivo o bezinfekčnosti platné od 9.11.2020 stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz -> Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti