Tlačivo o bezinfekčnosti

Tlačivo o bezinfekčnosti

Tlačivo o bezinfekčnosti

Prosíme rodičov, aby brali na vedomie, že žiak je povinný priniesť tlačivo o bezinfekčnosti na každú hodinu, nakoľko vyučovanie našich odborov prebieha raz do týždňa.
Taktiež každý návštevník SZUŠ ART PEGAS, ktorý chce vojsť do budovy školy, musí odovzdať vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti, alebo toto tlačivo vypísať priamo v budove školy a následne ho odovzdať na vrátnici

 Ďakujeme za pochopenie

Aktuálne tlačivo o bezinfekčnosti platné od 01.09.2021 stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz : 
👉 Vyhlásenie o bezinf. – návštevník

👉 Vyhlásenie o bezinf. – žiak