Podujatia

Aktuálne niesu žiadne nadchádzajúce udalosti.

Stupavské hody

Stupava

Folklórny súbor KOLOVRAT Vás pozýva na Stupavské hody, ktoré sa uskutočnia 16. augusta 2020 v Sedliackom dvore a areály v okolí kultúrneho domu v Stupave už od 12:00. Hody v Stupave sa spravidla konajú dva dni. Sobota patrí Mášťanom, ktorí si program môžu vychutnať v exteriéri bývalého obecného domu v Máste a Stupavčania slávia hody v nedeľu v areáli Sedliackeho dvora v blízkosti kultúrneho domu. Pozývame Vás spoločne s nami stráviť tento slávnostný víkend.

Záverečná akadémia

Bratislava, Zrkadlový Háj

Žiaci SZUŠ ART PEGAS vystúpia v koncoročnom programe SZUŠ ART PEGAS a predvedú rodičom a priateľom školy všetko, čo sa v tomto školskom roku naučili. Predstavia sa žiaci hudobného, tanečného a dramatického odboru, žiaci výtvarného odboru vystavia svoje najlepšie práce vo vestibule DK ZH.