Záverečný koncert s vernisážou

Pozývame vás na Záverečnú akadémiu dňa 14.6.2022 v DK Zrkadlový háj o 17:30 hod., kde vystúpia študenti SZUŠ ART PEGAS BRATISLAVA. Vystúpi literárno-dramatický odbor, hudobný odbor, tanečný odbor a FS Kolovrat. Spolu so žiakmi týchto odborov budete mať možnosť vidieť aj žiacke práce z výtvarného odboru so zahájením vernisáže. 
 
Veríme, že si koncert naplno užijete 🙂
Vaša SZUŠ ART PEGAS