Jarné prázdniny 2021

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny sa pre Nitriansky kraj v tomto školskom roku uskutočnia v dňoch od 1.3.2021 do 7.3.2021

Online vyučovanie aj naďalej pokračuje po prázdninách v pondelok 8.3.2021, ak nenastanú žiadne zmeny. V prípade akýchkoľvek zmien vo vyučovaní vás budeme včas informovať. Počas prázdnin sa nevyučuje a pedagógovia v tých dňoch študentom náhradné hodiny neponúkajú.

Žiakom, aj rodičom želáme veľa oddychu a načerpania ďalších síl 🙂

Krásne prázdniny želá SZUŠ ART PEGAS