Sprievodca online hodinami – video

Online vyučovanie všetkých našich odborov

Milí žiaci, rodičia, priatelia SZUŠ ART PEGAS,

prinášame vám ukážky z prostredia online vzdelávania. Ak ste zvedaví ako takáto forma vyučovania prebieha, nahliadnite na malú chvíľu do online hodín všetkých našich odborov. 

Týmto sa chceme poďakovať všetkým našim žiakom, rodičom a pedagógom, za prejavený záujem, trpezlivosť a ústretovosť pri online vzdelávaní s aj naďalej výborne podanými výkonmi 🙂

 

Vaša SZUŠ ART PEGAS