Tlačivo o bezinfekčnosti

Tlačivo o bezinfekčnosti

Tlačivo o bezinfekčnosti

Prosíme rodičov, aby brali na vedomie, že žiak je povinný priniesť tlačivo o bezinfekčnosti na každú hodinu, nakoľko vyučovanie našich odborov prebieha raz do týždňa.

 Ďakujeme za pochopenie

Aktuálne tlačivo o bezinfekčnosti platné od 03.05.2021 stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz : 
👉 Vyhlásenie o bezinf. – zák.zástupca, žiak – č.8 – od 3.5.2021