Veľkonočné prázdniny 2021

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny sa pre Nitriansky kraj v tomto školskom roku uskutočnia v dňoch od 1.4.2021 do 6.4.2021

Online vyučovanie aj naďalej pokračuje po prázdninách v stredu 7.4.2021, ak nenastanú žiadne zmeny. V prípade akýchkoľvek zmien vo vyučovaní vás budeme včas informovať. Počas prázdnin sa nevyučuje a pedagógovia v tých dňoch študentom náhradné hodiny neponúkajú.

Žiakom, aj rodičom želáme veľa oddychu, načerpania ďalších síl a Veselú veľkú noc! 🙂

Krásne prázdniny želá SZUŠ ART PEGAS