Vianočné prianie

Krásne Vianočné sviatky

Vážení rodičia, milí žiaci,

touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým našim študentom a rodičom za trpezlivosť a spoluprácu pri vyučovaní. Ďalej za prejavený záujem aj naďalej sa vzdelávať, navštevovať našu školu a byť jej neoddeliteľnou súčasťou. 

Všetkým vám prajeme krásne a pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších a šťastný Nový rok 2021!

Vaša SZUŠ ART PEGAS 🙂