Vyučujeme prezenčne

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

Konečne sme prešli z dištančnej formy vyučovania na prezenčnú. Tešíme sa, že sme nabehli na vyučovanie priamo v škole spojené s osobným kontaktom. Týmto sa online hodiny realizovať nebudú a vyučovanie prebieha  výhradne v škole, za dodržania prísnych hygienických opatrení

Tie sú nasledovné:

– žiak je povinný mať so sebou prezuvky

– pre žiaka neplatí povinnosť vstupovať do priestorov školy výhradne s respirátorom, avšak musí mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom! 

– žiak so sebou prinesie tlačivo o bezinfekčnosti, vyplnené a podpísané zákonným zástupcom ( dospelý žiak si vypĺňa tlačivo sám)

*prosíme rodičov i žiakov, aby dbali na dodržiavanie stanovených podmienok. Ak žiak/rodič nesplní jednu z daných podmienok, nebude sa môcť v tom prípade zúčastniť vyučovania. 

*v prílohe nájdete potrebné tlačivo pre vyplnenie


Ďakujeme za doteraz prejavenú priazeň, záujem a trpezlivosť pri online vyučovaní! Aby sme sa aj naďalej  mohli tešiť prezenčnej forme vzdelávania, zostaňme prosím zodpovední 😊

Vaša SZUŠ ART PEGAS

Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti získate kliknutím na odkaz: 

👉 Vyhlásenie o bezinf. – zák.zástupca, žiak – č.8 – od 3.5.2021