Zápis 2024 / 2025

Vážení rodičia a záujemcovia o štúdium na  Súkromnej základnej umeleckej škole Art Pegas 

v Nitre, srdečne Vás pozývame na zápis do nového školského roka 2024/2025.

Tu sú podrobnosti:

 • Termín zápisu: Od 13. mája 2024 do 20. júna 2024.
 • Odbory:
  • Výtvarný odbor: Pre tých, ktorí majú záujem o tvorbu výtvarných diel.
  • Hudobný odbor: Pre milovníkov hudby, ktorí sa chcú naučiť hrať na hudobný nástroj alebo rozvíjať svoje hudobné schopnosti.
  • Literárno-dramatický odbor: Pre tých, ktorí majú záujem o literárnu tvorbu, divadelné hry a dramatické umenie.
  •  Tanečný odbor: Pre tanečníkov a tanečníčky, ktorí sa chcú zdokonaliť v rôznych tanečných štýloch.
  •  FS Kolovrat a DFS Vretienko

Tešíme sa na Vás a na spoločné umelecké dobrodružstvá!