Záverečný koncert

Pozývame vás na Záverečnú akadémiu dna 13.6.2022 v Dome matice slovenskej v Nitre o 17:30 hod., kde vystúpia študenti SZUŠ ART PEGAS NITRA. Vystúpi hudobný odbor, tanečný odbor a FS Kolovrat. Spolu so žiakmi týchto odborov budete mať možnosť vidieť aj žiacke práce z výtvarného odboru so zahájením vernisáže. Nebude chýbať ani drobné občerstvenie.
 
Veríme, že si koncert naplno užijete 🙂
Vaša SZUŠ ART PEGAS