Výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Klasická výučba výtvarnej výchovy – základy kresby, maľby, modelovania doplnené o výtvarné hry, prácu s materiálom ako je textil, papier, priestorová tvorba. Vhodné pre tvorivé deti, ktoré rady niečo vyrábajú a rozvíjajú tak svoje zručnosti. Zoznámia sa tvorbou rôznych umelcov a naučia sa nové techniky.

  • Maľba – portrétna, figurálna, žánrová, krajinomaľba, akčná maľba, koláž, komiks, geometrická maľba.
  • Socha – objekt, plastika, reliéf, rezbárstvo, modelovanie.
  • Kresba – perspektívne štúdie, lavírovaná kresba, figurálne štúdie, frotáž, grafity, písmo.
  • Architektúra – perspektíva, navrhovanie budov, objektov, pamätníkov a rôznych architektonických doplnkov.
  • Grafika – počítačová grafika, tlač z plochy, hĺbky, sieťotlač.
  • Fotografia – Portrét, skupinová fotografia, krajina, módna fotografia, reklamná fotografia, akt.
  • Textil – Textilné koláže, batika, tapiséria.
  • Dekoratívne predmety – Dekoratívne a úžitkové predmety.
  • Dejiny umenia – prehľad dejín umenia od praveku po súčasnosť, analýza a interpretácia výtvarného diela.