HO- online triedny koncert flauty

img

Online vyučovanie

Hudobný odbor vám prináša ukážku triedneho mini koncertu hry na flautu pod vedením našich pani učiteliek Michaely Bolgáčovej a Emmy Staňovej.

Aj keď sa i naďalej vyučuje online, tak so šikovnosťou
a trpezlivosťou našich pedagógov i žiakov, môžeme počuť pokrok v ich výkonoch v hre na flautu.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým našim pedagógom, žiakom i rodičom za ochotu, snaživosť a obrovskú trpezlivosť, ktorú v online vyučovaní vynakladáte. Prajeme všetkým našim žiakom, aby im to aj naďalej takto šikovne hralo 🙂

Vaša SZUŠ ART PEGAS

Domáca atmosféra, priateľský a zároveň profesionálny prístup.
Mirka Stupkova, bývala študentka
Folklórny súbor Kolovrat je úžasné teleso kde som našla príležitosť sebarealizácie vo vyššom veku.
Soňa Petrášová, členka FS Kolovrat
...odporúčam navštevovať Artpegas nielen kvôli kvalitným hodinám, ktoré mi vždy veľa dajú, ale aj zážitkom, super akciám...
Benjamín Kuruc, študent