VO- pohyblivé obrázky

Vyučovanie výtvarný odbor

Milí žiaci, rodičia, priatelia SZUŠ ART PEGAS,

p. učiteľke Bodišovej a žiakom výtvarného odboru sa podarilo vytvoriť krásne animácie.

Vaša SZUŠ ART PEGAS 

Domáca atmosféra, priateľský a zároveň profesionálny prístup.
Mirka Stupkova, bývala študentka
Folklórny súbor Kolovrat je úžasné teleso kde som našla príležitosť sebarealizácie vo vyššom veku.
Soňa Petrášová, členka FS Kolovrat
...odporúčam navštevovať Artpegas nielen kvôli kvalitným hodinám, ktoré mi vždy veľa dajú, ale aj zážitkom, super akciám...
Benjamín Kuruc, študent