Vyučujeme prezenčne všetky odbory

Vážení rodičia, milí žiaci,

Tak sme sa dočkali!!! Od 10.05.2021 prechádzame na prezenčnú formu vyučovania vo všetkých našich odboroch.  Tešíme sa, že sme nabehli na vyučovanie priamo v škole spojené s osobným kontaktom. Týmto sa online hodiny realizovať nebudú a vyučovanie prebieha  výhradne v škole, za dodržania prísnych hygienických opatrení

Tie sú nasledovné:

– žiak je povinný mať so sebou prezuvky

– pre žiaka neplatí povinnosť vstupovať do priestorov školy výhradne s respirátorom, avšak musí mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom! 

– žiak so sebou prinesie tlačivo o bezinfekčnosti, vyplnené a podpísané zákonným zástupcom ( dospelý žiak si vypĺňa tlačivo sám)

*prosíme rodičov i žiakov, aby dbali na dodržiavanie stanovených podmienok. Ak žiak/rodič nesplní jednu z daných podmienok, nebude sa môcť v tom prípade zúčastniť vyučovania. 

*v prílohe nájdete potrebné tlačivo pre vyplnenie


Ďakujeme za doteraz prejavenú priazeň, záujem a trpezlivosť pri online vyučovaní! Aby sme sa aj naďalej  mohli tešiť prezenčnej forme vzdelávania, zostaňme prosím zodpovední 😊

Vaša SZUŠ ART PEGAS

Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti získate kliknutím na odkaz: 

👉 Vyhlásenie o bezinf. – zák.zástupca, žiak – č.8 – od 3.5.2021