Darujte 2% škole

Vážení rodičia a priatelia školy, milí kolegovia, pridajte sa k nám Vašimi 2% a podporte výchovu umením.

Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS je školou, ktorá sa venuje umeleckému vzdelávaniu deti, mládeže i dospelých.
Atraktívny učebný plán a tvorivý prístup vysoko kvalifikovaných pedagógov vychádza v ústrety širokému záujmu súčasných žiakov, ktorí sa uvedomujú význam umenia,  cenia si a rešpektujú kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície. 

Vďaka Vašej podpore sa môžeme pýšiť Detským folklórnym súborom Vretienkom,Folklórnym súborom Kolovrat,ľudovou hudbou, školskou kapelou Voľný spoj, Gitarovým a flautovým súborom, baletným štúdiom… Aj vďaka Vám sme mohli  uskutočniť množstvo koncertov, výstav, tanečných vystúpení a zapojiť sa do významných kultúrnych podujatí a súťaží,kde sme úspešne reprezentovali. Úspechy našej školy a našich žiakov sú nespočetné aj vďaka podpore Vašich 2%. Aj vďaka Vám môžeme rásť a významne napĺňať kultúrno-výchovné poslanie. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí v minulosti poukázali 2 % svojej dane a verím, že nám aj naďalej zachováte priazeň.

Zriaďovateľka Viktória Lacová


  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie „Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň“.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“.
  3. Z Potvrdenia zistite dátum zaplatenia dane a vypočítajte:
  a) 2% z Vašej dane zaplatenej štátu – ak ste neboli dobrovoľník/ odpracovali ste ako dobrovoľník menej ako 40 hod.
  b) 3% z Vašej dane zaplatenej štátu – ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky min. 40 hodín a máte k tomu potvrdenie.*
  1. Vyplňte darovanú sumu a údaje obdarovaného vo Vyhlásení. Naše údaje nájdete v „Zozname prijímateľov“ pod názvom „ART PEGAS“ 
  1. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení danedoručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.**
  *Ak ste poukázali 3% z dane, musíte doložiť potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
   

Dokumenty na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zapl. dane