HO – klavírny online koncert

img
img

Klavírny online koncert

Hudobný odbor vám prináša ukážku online klavírneho koncertu. Aj keď sa i  naďalej vyučujeme online, tak so šikovnosťou a trpezlivosťou našich pedagógov i žiakov, môžeme počuť pokrok v ich výkonoch v hre na klavír.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým našim pedagógom, žiakom i rodičom za ochotu, snaživosť a obrovskú trpezlivosť, ktorú v online vyučovaní vynakladáte. Prajeme všetkým našim žiakom, aby im to aj naďalej takto šikovne hralo 🙂

Vaša SZUŠ ART PEGAS