HO- online koncert spevu

img

Online koncert spevu

Hudobný odbor vám prináša ukážku online koncertu spevu.
Aj keď sa i  naďalej vyučujeme online, tak so šikovnosťou
a trpezlivosťou našich pedagógov i žiakov, môžeme počuť pokrok v ich speváckych výkonoch.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým našim pedagógom, žiakom i rodičom za ochotu, snaživosť a obrovskú trpezlivosť, ktorú v online vyučovaní vynakladáte. Prajeme všetkým našim žiakom, aby im to aj naďalej takto šikovne spievalo 🙂

Vaša SZUŠ ART PEGAS