HO- online koncert gitary

img

Online koncert gitary

Hudobný odbor vám prináša ukážku online gitarového koncertu.
Aj keď sa i  naďalej vyučujeme online, tak so šikovnosťou
a trpezlivosťou našich pedagógov i žiakov, môžeme počuť pokrok v ich výkonoch v hre na gitaru.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým našim pedagógom, žiakom i rodičom za ochotu, snaživosť a obrovskú trpezlivosť, ktorú v online vyučovaní vynakladáte. Prajeme všetkým našim žiakom, aby im to aj naďalej takto šikovne hralo 🙂

Vaša SZUŠ ART PEGAS