HO – video ukážka hry na akordeón

img

Hra na akordeón

Hudobný odbor vám prináša ukážku hry na akordeón.
Aj keď sa i naďalej vyučuje online, tak so šikovnosťou
a trpezlivosťou našich pedagógov i žiakov, môžeme počuť pokrok v ich výkonoch v hre na hudobný nástroj.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým našim pedagógom, žiakom i rodičom za ochotu, snaživosť a obrovskú trpezlivosť, ktorú v online vyučovaní vynakladáte. Prajeme všetkým našim žiakom hudobného odboru, aby im to aj naďalej takto šikovne hralo 🙂

Vaša SZUŠ ART PEGAS