O škole

Vážený návštevník,

 

SZUŠ ART PEGAS je akreditovanou školou Ministerstvom školstva SR od roku 2006 a svoju činnosť zahájila k 1. septembru 2007. Momentálne sídlime v krásnych priestoroch na ul. Štefánikova trieda 140 v Nitre. Sme školou rodinného typu s citlivým prístupom ku každému jednotlivcovi, ktorý u nás študuje, či už v hudobnom, divadelnom, tanečnom alebo výtvarnom odbore. Okrem každodennej výuky učíme deti sebapresadzovaniu, tvorivosti, ako aj ku kladnému vzťahu k umeniu.

Študentom sa venujú kvalifikovaní a skúsení pedagógovia s citom pre umenie a prácu s deťmi, mládežou, ale i dospelými, ktorí sú aj umelecky činní vo svojej oblasti. Zúčastňujeme sa rôznych podujatí nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo svete. Každoročne organizujeme pracovno-tvorivé sústredenia v rekreačnom areáli.

Radi Vás uvítame medzi nami, staňte sa súčasťou našej umeleckej rodiny ART PEGAS.


Článok z MY – Nitrianske noviny o škole ART PEGAS si prečítate na nasledujúcom odkaze.