TO- tanečná choreografia-online

img

Tanečný odbor online

Tanečný odbor vám prináša ukážku perfektne prevedenej tanečnej choreografie.
Aj keď i  naďalej vyučujeme online, tak so šikovnosťou
a trpezlivosťou našich pedagógov i žiakov, môžeme vidieť pokrok v ich výkonoch.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým našim pedagógom, žiakom i rodičom za ochotu, snaživosť a obrovskú trpezlivosť, ktorú v online vyučovaní vynakladáte. Prajeme všetkým našim žiakom tanečného odboru, aby im to aj naďalej takto šikovne tancovalo 🙂

Vaša SZUŠ ART PEGAS