Dôležitý oznam

DÔLEŽITÝ OZNAM!!!

 

Vítame všetkých žiakov, rodičov a priateľov SZUŠ ART PEGAS v Novom roku 2021, v ktorom prajeme všetko dobré – veľa šťastia, zdravia, úspechov a veľa tvorivej energie popri štúdiu. 

Aj v novom roku naďalej pokračujeme v dištančnej forme vyučovania. O prechode na prezenčnú formu vzdelávania Vás budeme včas kontaktovať a informácie na stránke aktualizovať. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení.

 


Prosíme o bližšie informovanie sa kliknutím na Rozhodnutie ministra 8.1.2021