Tlačivo o bezpríznakovosti + zrušenie povinnosti nosenia rúška

Tlačivo o bezpríznakovosti + zrušenie povinnosti nosenia rúška

 
Vážení rodičia, študenti SZUŠ ART PEGAS,
 
Od 21.4.2022 (štvrtok) sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom, či rúškom v interiéri. Nariadenie o predkladaní tlačiva o bezpríznakovosti je však stále platné. Toto tlačivo si stiahnete kliknutím nasledujúci odkaz :
 
 

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.