Vianočný online koncert 2021/22

Vianočný online koncert

Milí žiaci, rodičia, priatelia SZUŠ ART PEGAS,

Na nôtu Vianoc sa môžete naladiť našim Vianočným online koncertom, na ktorý stačí kliknúť. Naši žiaci sú naozaj šikovní v hre na hudobných nástrojoch, speve, či výtvarnom umení 🙂

Týmto sa chceme poďakovať všetkým našim žiakom, rodičom a pedagógom, za prejavený záujem, trpezlivosť a ústretovosť pri online vzdelávaní s aj naďalej výborne podanými výkonmi.

Želáme šťastné a veselé! 

 

Vaša SZUŠ ART PEGAS