Zápis 2022/2023

Milí študenti, rodičia a priatelia SZUŠ ART PEGAS NITRA,

Momentálne u nás prebieha zápis do nového školského roka. Prihlášku môžete vyplniť buď online formou, alebo nás môžete prísť navštíviť osobne do priestorov školy.  Prihlasovať sa môžete v dňoch 9.6.-26.6.2022 v čase od 13:00-18:00.

Tešíme sa na vás! 🙂
Vaša SZUŠ ART PEGAS NITRA